NAŠE KONSULTANTSKE USLUGE

Obezbediti kvalitetan proizvod je od vrhunskog značaja u svakom poslu, ali je to pogotovo relevantno za finansijske usluge, oblast u kojoj je došlo do velikog rasta ponude usluga i snažnog razvoja u promociji takvih usluga. Osiguravajuća društva i banke ubrzano se prilagođavaju svakom od novih trendova i veoma su kreativni u osmišljavanju novih proizvoda. Stoga je sve teže mušterijama da jasno sagledaju šta se na tržištu nudi. Našim zadatkom smatramo pružanje pomoći i saveta našim mušterijama kao i jasnoće i transparentnosti. Specijalisti SAFE LIFE-a vam mogu pružiti podršku u sledećim oblastima:

  • Životno osiguranje
  • Evaluacija obezbeđenja u slučaju invaliditeta i/ili bolesti
  • Evaluacija penzijskog programa
  • Osiguranje od nezgode
  • NAŠA PODRŠKA

    Glavnina klijenata SAFE LIFE-a je u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Mi verujemo kako bi naše razumevanje želja naših klijenata i opštih uslova predstavljalo korisnu uslugu koju bi trebalo ponuditi rezidentima svih zemalja.

    Naše stručno znanje u sektorima osiguranja i finansija nam omogućava da savetujemo naše klijente o tome kako mogu osigurati najbolje rešenje za svoju budućnost, kao i da ponudimo kompetentne, razborite savete pri odabiru dugoročnih investicija i životnog osiguranja. Naš cilj je pružiti našim klijentima jasnu i nepristrasnu sliku o njihovim penzijskim programima kao i obezbediti im kompetentnu personalizovanu penzijsku agendu.